Algemene voorwaarden

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens kan terug gevonden worden in ons Privacybeleid.

1. Algemeen; Werkingssfeer

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden van vetplace, Chilli Willi BV, Oudeleeuwenrui 39/v2, 2000 Antwerpen (hierna: “vetplace” , “wij”, “ons” of “onze”) zijn van toepassing op de overeenkomst (hierna de “Overeenkomst” genoemd) tussen vetplace enerzijds en de gebruikers (hierna ook “Gebruikers” of “u”, ”uw”, “je”, ”jou” of “jouw” genoemd) anderzijds, die geïnteresseerd zijn in of gebruik maken van de diensten die worden aangeboden op vetplace.be (hierna “Dienst” of “Diensten” genoemd). De website, vetplace.be hierna genoemd “Website of Websites”. Als je een werkgever bent, zijn deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing, maar wel onze Algemene verkoopsvoorwaarden.

Voor bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, waarover wij je afzonderlijk zullen informeren. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Indien je onze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert dan mag je onze Diensten niet gebruiken en verlaat dan ook onmiddellijk onze website.

1.2. De Diensten onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het individueel zoeken naar werk door natuurlijke personen als werknemer, als freelancer of zelfstandige. Het is niet toegestaan de door ons aangeboden Diensten op commerciële wijze te gebruiken, bijvoorbeeld ter promotie van de Diensten van een bedrijf.

2. Doel van de Overeenkomst en Reikwijdte van de Diensten

vetplace biedt vacatures via de Website. Wij streven ernaar onze producten en Diensten aan te bieden, zodat deze 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Je kan bepaalde Diensten gebruiken zonder registratie. De registratie van een Job Alert of een vetplace Account bied je echter extra functionaliteiten en Diensten.

2.1. Diensten beschikbaar zonder registratie

Zonder de registratie van een Job Alert of een vetplace Account kan je alle Diensten gebruiken die beschikbaar zijn op onze website zonder registratie. Je kan dan vooral door vacatures bladeren die op onze website zijn gepubliceerd.

2.2. vetplace Account

Bepaalde Diensten zijn alleen beschikbaar als onderdeel van een vetplace Account.
Als je een overeenkomst aangaat voor een vetplace Account, kan je gebruik maken van aanvullende Diensten zoals hieronder beschreven. Je kan registreren voor een vetplace Account zoals beschreven in paragraaf 3.

2.2.1. Job Alert
Je kan je via de Website abonneren op een Job Alert. Dit betekent dat je dan regelmatig e-mails zal ontvangen over vacatures die overeenkomen met een profiel of zoekopdracht dat vooraf door jou is gedefinieerd en/ of past bij jouw zoekgedrag op de Website.

2.2.2. Solliciteren
Je kan solliciteren op vacatures op onze website. Indien de werkgever gebruik maakt van het vetplace sollicitatieformulier dan zal de sollicitatie op onze website bewaard worden en ter beschikking worden gesteld van de werkgever. Ter verduidelijking, indien een werkgever gebruik maakt van zijn eigen sollicitatieformulier, dan zal je doorgestuurd worden naar zijn formulier of zijn externe website zonder dat er een vetplace account aangemaakt wordt.

2.2.3. vetplace CV

Je kan een CV aanmaken in jouw vetplace account, deze zal verschillende CV-gerelateerde informatie bevatten en door jouw geleverde bijlagen. CV’s of profielen zijn niet publiek raadpleegbaar, maar kunnen raadpleegbaar zijn door werkgevers die je ook zo kunnen contacteren.

Wij gebruiken de gegevens die je doorgaf als onderdeel van jouw CV om je op basis van jouw CV-gegevens functieaanbevelingen te doen die tegemoetkomen aan jouw wensen. We kunnen jouw profielgegevens ook gebruiken om formulieren op onze Website vooraf in te vullen, en dit voor elke andere dienst die we aan jou leveren.

Door het aanmaken van een profiel verleent je toestemming vetplace en verleen je aan vetplace klanten die toegang tot de Vetplace database hebben aangekocht of op een andere wijze recht tot het gebruik van de Vetplace CV-database zijn bekomen, of andere diensten waar recruiters toegang kunnen hebben, of voorzien kunnen worden met Cv’s van gebruikers met oog op het invullen van vacatures. Deze kunnen dan een opmerking toevoegen aan jouw CV. Wij kunnen jouw CV ook analyseren met als doel deze volledig of gedeeltelijk, actief voor te stellen aan Werkgevers of recruiters.

We kunnen informatie die opgeslagen is in jouw vetplace CV of profiel ook gebruiken om jouw zoekervaring te verbeteren en je meer relevante vacatures aan te bevelen op onze Website of via een Job Alert. In deze context zullen we gegevens die niet gebruikt kunnen worden om je direct te identificeren, samen met een pseudoniem gebruikers-ID, opnemen in een statistische database.

Wij garanderen of noch geven opslagcapaciteit voor jouw vetplace CV. Wij behouden ons het recht voor om het datavolume voor het uploaden van gegevens tijdelijk of permanent te beperken, in het bijzonder indien dit noodzakelijk is om technische redenen, bijvoorbeeld om de Dienst of Website te onderhouden of te optimaliseren.

2.2.4. Toepassing bij anonieme vacatures

Een anonieme vacature is een vacature die het rekruterende bedrijf niet onthult. Als je reageert op een anonieme vacature, sturen wij jouw sollicitatie met motivatiebrief en alle daarin opgenomen gegevens door naar de klant van die vacature. Wij voeren geen periodieke controles uit op de inhoud van jouw berichten. Wij hebben wel het recht om dit te doen. Wij zullen jouw begeleidende brief niet doorsturen als de inhoud ervan in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2.5. Toepassingsgeschiedenis

Binnen jouw vetplace account bewaren wij jouw sollicitaties voor vacatures die op de Website zijn gepubliceerd in een geschiedenis die toegankelijk is via jouw vetplace account. Indien Vacatures verwijderd worden is het mogelijk dat ook deze geschiedenis verdwijnt.

2.2.6. Vacature gerelateerde mailings

We kunnen jou ook vacature gerelateerde mailings sturen met betrekking tot vetplace Diensten die vergelijkbaar zijn met de vetplace Diensten die je reeds gebruikt indien je geen bezwaar hebt gemaakt tegen dergelijke e-mails. Je kan je te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen alle nieuwsbrieven van vetplace. Bezwaar maken tegen onze e-mails kan inhouden dat jouw account volledig en definitief verwijderd wordt indien wij deze e-mails niet specifiek kunnen doen stoppen. Wanneer je onze e-mailberichten niet langer wil ontvangen, klik je op de link om af te melden of contacteer je ons op https://vetplace.be/contact/ Wij

3. Registratie voor een vetplace Account

3.1. Als je een vetplace Account aanmaakt, dien je ons een geldig e-mailadres en wachtwoord te verstrekken, dat wij zullen opslaan. Tijdelijke e-mailadressen zijn niet toegestaan.

3.2. Nadat we je aanvraag voor het aanmaken van een vetplace Account hebben ontvangen, kunnen we de ontvangst van deze aanvraag met een bericht naar het door je opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen jij en ons voor je vetplace Account komt tot stand van zodra je jouw account aangemaakt hebt of wanneer wij jouw vetplace Account activeren. De voltooiing van de registratie door jou vormt alleen een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. vetplace behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de totstandkoming van de overeenkomst te accepteren of te weigeren. Er bestaat geen recht om de sluiting van een overeenkomst te vorderen.

3.3. Je moet de gevraagde informatie en gegevens volledig en naar waarheid invullen. Je bent verantwoordelijk om je contactgegevens (met name je e-mailadres) up-to-date te houden en te zorgen dat je gecontacteerd kan worden onder het opgegeven adres en dat het e-mailadres niet wordt overgedragen aan een andere persoon. Als één van de verstrekte gegevens verandert, moet je de gegevens onmiddellijk aanpassen en corrigeren. In het geval van onvolledige of onjuiste informatie die door jou wordt verstrekt, heeft vetplace het recht om je account en de toegang tot ons Website tijdelijk of permanent te blokkeren en/ of te beëindigen in overeenstemming met de hierin opgenomen clausule (zie 10.).

3.4. Elke gebruiker mag slechts één account aanmaken. Het account is niet overdraagbaar.

4. Herroepingsrecht

Je hebt als consument het recht om dit contract binnen de 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroeping hiervan houdt in dat jouw Account inclusief alle gegevens die hierin verwerkt zijn mogelijks volledig en definitief verwijderd worden.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van dit contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (via het contactformulier of via e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing deze overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Verplichtingen en Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

5.1. Gebruikers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de hardware en internetverbinding die nodig is om onze Diensten te gebruiken.

5.2. Zorg ervoor dat de Diensten onder een vetplace Account alleen door jou kunnen worden gebruikt. Je dient toegangsgegevens en wachtwoorden strikt vertrouwelijk te houden. Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van toegangsgegevens en wachtwoorden en alle acties die plaatsvinden in verband met het gebruik van jouw vetplace Account. Als een onbevoegde derde daadwerkelijk of hypothetisch toegang heeft gehad tot jouw inloggegevens (e-mailadres in combinatie met het wachtwoord), dien je dit onmiddellijk aan vetplace door te geven en het betreffende wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen.

5.3. Je mag niet illegaal handelen in het kader van het gebruik van onze Diensten en/of de toepasselijke wetgeving overtreden, in het bijzonder:

 •  
  • mag je ons geen inhoud verschaffen die

a) intimiderend, aanstootgevend, schadelijk voor de jeugd of op andere manieren illegaal is;
b) de rechten van derden schendt, in het bijzonder copyrightwetten, persoonlijkheidsrechten of andere eigendomswetten;
c) vertrouwelijk is, bijv. bedrijfsgeheimen omvat;

 • mag je jezelf niet voordoen als een andere persoon, bijvoorbeeld als een overheidsambtenaar, een vertegenwoordiger van ons, of doen alsof er een relatie met dergelijke personen bestaat, valse gebruikersnamen of onderscheidende kenmerken op andere manieren manipuleren en/of de oorsprong van inhoud verhullen, die wordt verzonden in verband met de Dienst;
 • mag je geen advertenties, junk- of massa e-mails, kettingbrieven, sneeuwbalsystemen of andere commerciële communicatie opslaan, publiceren en/of verzenden;
 • mag je geen gebruik maken van schraap- of soortgelijke technieken, om inhoud te verzamelen voor een ander doel, om deze opnieuw te publiceren of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor de Diensten zijn bedoeld;
 • mag je geen gebruik maken van technieken of geautomatiseerde andere Diensten die tot doel hebben om gebruikersactiviteiten onjuist weer te geven of te laten zien, bijvoorbeeld door bots, bot-netten, scripts, apps, plugins, extensies of andere geautomatiseerde instrumenten te gebruiken om accounts te registreren, inhoud af te spelen, berichten te verzenden, commentaar te leveren of andere handelingen te verrichten;
 • mag je een natuurlijke persoon of een bedrijf niet lastigvallen, bedreigen, beledigen, belasteren, vernederen of discrimineren op grond van geslacht, ras, religie of overtuigingen, of onjuiste feiten over een natuurlijke persoon of rechtspersoon vermelden of verspreiden;
 • mag je geen persoonlijke gegevens van een andere gebruiker verzamelen, opslaan of doorgeven, voor zover de betreffende persoon niet heeft ingestemd;
 • mag je geen links plaatsen naar inhoud van derden, die in strijd is met de voorschriften van deze Gebruiksvoorwaarden of andere voorschriften.

5.4. Alle informatie in jouw CV en alle andere informatie of inhoud die je aan ons doorgeeft (“Inhoud”) moet waar en correct zijn. Dat betekent dat het niet is toegestaan om zonder hun toestemming CV aan te maken voor derden of voor niet-bestaande personen, en dat elke profielafbeelding die je verzendt jouw persoon moet weergeven.

5.5. Inhoud die je aan ons verstrekt mag geen virussen, wormen of een andere schadelijke code bevatten. Persoonlijke gegevens die je verstuurt naar of verstrekt aan vetplace mogen geen van de volgende gegevens bevatten en je garandeert dat dit niet het geval is:

 • ras of etnische afstamming
 • politieke opvattingen
 • godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • lidmaatschap van een vakbond
 • genetische gegevens
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon

5.6. Als je persoonlijke gegevens naar andere gebruikers of werkgevers verzendt, gebeurt dit op eigen risico. vetplace kan het daadwerkelijke gebruik van jouw persoonlijke gegevens door de ontvangers niet controleren. Controleer daarom de identiteit van de ontvangers van jouw gegevens voordat je deze verzendt. Je moet jouw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld niet naar een privé e-mailadres sturen. Verder adviseren wij om bepaalde gevoelige gegevens niet naar werkgevers te sturen, ook niet als zij daarom vragen. Dergelijke gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld het paspoortnummer, sofinummer of bankgegevens.

6. Licentie in en voor jouw Gebruikersinhoud

6.1. Je mag onze Diensten gebruiken en Inhoud naar ons verzenden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij onderzoeken dergelijke Inhoud niet en claimen geen eigendomsrechten met betrekking tot deze data. Door de Inhoud aan vetplace aan te bieden, geeft je ons de opdracht om deze op te slaan, te hosten en – indien van toepassing – de inhoud beschikbaar te maken voor het publiek. Wij gebruiken jouw Inhoud in overeenstemming met de Overeenkomst tussen jou en ons onder deze Gebruiksvoorwaarden. Door jouw Inhoud aan vetplace te verstrekken, verleen je een niet-exclusieve, territoriaal onbeperkte licentie voor de duur van de Overeenkomst, om deze Inhoud te gebruiken voor het doel van de levering van de Diensten die vallen onder jouw Overeenkomst met ons, waaronder het recht om te bewaren, reproduceren, formatteren, technisch bewerken, verzenden, beschikbaar stellen, analyseren van de inhoud om deze te laten analyseren, statistisch te evalueren en / of deze statistisch te laten evalueren door onszelf of door derden.

6.2. Je verzekert en garandeert dat je alle rechten bezit, of een licentie in en voor de Inhoud heeft die nodig is om de rechten zoals beschreven in paragraaf 6.1 te verlenen aan vetplace, en dat de Inhoud en het gebruik ervan door vetplace onder de Overeenkomst met jou niet in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wettelijke voorschriften en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

7. Tarieven

De Diensten van vetplace onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn gratis.

8. Geen garantie; Back-upkopieën

8.1. We bieden geen garantie voor de valuta, nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel van inhoud op onze Website. We bieden ook geen garantie voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen Gebruikers van onze Website als sollicitanten en een werkgever.

8.2. vetplace garandeert niet dat de door ons aangeboden Diensten op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvaltijden van de (online) Dienst kunnen niet worden uitgesloten. Vanwege technische of operationele redenen is een tijdelijke beperking van de beschikbaarheid mogelijk. Dit is met name mogelijk met betrekking tot de capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van de gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van technische maatregelen die nodig zijn voor een regelmatige of verbeterde prestatie.

8.3. ’vetplace’s servers worden regelmatig en zorgvuldig geback-upt. Gegevensverlies is echter niet uitgesloten. Voor zover je gegevens verzendt of uploadt – ongeacht de vorm – raden wij je aan zelf een back-up te maken. Dit geldt ook voor het geval je jouw contract met ons beëindigt, omdat wij na het wissen geen kopie van jouw gegevens meer bewaren, behoudens wettelijke opslagverplichtingen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Wij zijn volgens de wet aansprakelijk voor schade (a) die het gevolg is van een letsel van leven, lichaam of gezondheid dat gebaseerd is op een plichtsverzuim door vetplace, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent van vetplace, (b) die het gevolg is van het ontbreken van een door vetplace gegarandeerde toestand, (c) veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, ook door onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten, alsmede (d) veroorzaakt door kwaadwillig gedrag van vetplace.

9.2. In geval van materiële schade of geldelijke schade veroorzaakt door licht nalatig gedrag van vetplace, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent van vetplace, is vetplace alleen aansprakelijk in geval van een wezenlijke schending van een contractuele kernverplichting, maar alleen voor het bedrag van de schade die typisch en voorzienbaar is bij het sluiten van het contract. Contractuele kerntaken zijn dergelijke taken waarvan de uitvoering een goede naleving van een overeenkomst mogelijk maakt en waarop de overeenkomst sluitende partijen regelmatig mogen vertrouwen.

9.3. Een eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

9.4. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is verdere aansprakelijkheid van vetplace uitgesloten.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van vetplace is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en plaatsvervangende agenten van vetplace.

10. Beëindiging

10.1. De overeenkomst met jou voor de vetplace Account en de geleverde Diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen.

10.2. Wanneer de Overeenkomst voor de vetplace Account wordt beëindigd, zullen we al jouw persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen verwijderen of jouw gegevens opslaan in een niet-persoonlijke vorm, tenzij de verwerking wettig en noodzakelijk is voor een ander doel.

11. Intellectuele Eigendomsrechten voor en op onze Website

11.1. Onze Website en alle aangesloten software, databases, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, ontwerpen en aanvullende inhoud, namen en handelsmerken zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en aanvullende eigendomsrechten. Tussen jezelf en vetplace wordt vetplace beschouwd als de enige houder van alle deze intellectuele eigendomsrechten.

11.2. Op voorwaarde dat jij je houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke bepalingen, verleent vetplace een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Website en de Dienst te gebruiken. Je mag (a) de Website of de Dienst niet gebruiken voor de ontwikkeling van andere Diensten; (b) geen functionaliteiten van de Website of de Dienst activeren of gebruiken waarvoor je geen gebruiksrecht hebt; (c) de broncode niet wijzigen, vertalen, reproduceren, dé compileren om de functies ervan te onderzoeken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

12. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We gebruiken of publiceren deze alleen wanneer dit in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden noodzakelijk is. Elke verzameling en verwerking van persoonsgegevens van gebruikers vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens op onze Website vind je in ons privacy beleid.

 

13. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

13.1. Verandering van Diensten waarvoor registratie vereist is

Wij behouden ons steeds het recht voor om de Diensten waarvoor een registratie vereist is (vetplace Account) te wijzigen.

13.2. Wijziging van Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor Registratie is vereist

a) Wij behouden ons het recht voor om onze Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor een registratie is vereist (vetplace Account) te allen tijde te wijzigen.
b) Voor zover de wijziging van de gebruiksvoorwaarden tevens een wijziging van het doel van de gegevensverwerking inhoudt, waarbij de gegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het oorspronkelijke   doel waarvoor zij waren verzameld, gebeurt dit alleen wanneer dit rechtmatig is op grond van de toepasselijke bepalingen (waaronder Art. 6, lid 4, van het GDPR). Bovendien informeren wij je vooraf over de naleving van de wettelijke bepalingen.

c) Bovendien behouden wij ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor een registratie vereist is, aan te passen of te wijzigen.

13.3. Wijziging van Diensten of Gebruiksvoorwaarden voor Diensten die beschikbaar zijn zonder registratie

Voor Diensten die beschikbaar zijn zonder registratie zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing in hun huidige versie die is gepubliceerd op de Website wanneer je de Dienst gebruikt; wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.

14. Toepasselijk Recht; Plaats van Vestiging en andere Bepalingen

14.1. Op deze Overeenkomst en de interpretatie ervan is Belgisch recht van toepassing.

14.2. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling scheidbaar geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet laten. In dat geval wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een wettelijke bepaling.

Algemene verkoopvoorwaarden

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens kan teruggevonden worden in ons Privacybeleid.

1. Toepassingsgebied

1.1 Chilli Willi BV (hierna vetplace genoemd) en ondergetekend partnerbedrijf (hierna “Klant” genoemd) worden het eens over de uitvoering van onderhavige overeenkomst in overeenstemming met onderhavige Verkoopsvoorwaarden en het overeengekomen tarief. Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden alsook het overeengekomen tarief zijn essentiële elementen voor het volledige akkoord tussen vetplace en de Klant. Bijzondere verkoopvoorwaarden van de Klant zullen bijgevolg niet van toepassing zijn indien daarover geen uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van vetplace bestaat.

1.2 Alle relaties tussen de Klant en vetplace zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden van vetplace zoals overeengekomen in de laatste overeenkomst die tussen de Klant en vetplace werd aangegaan. Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de Zakenklanten. Ze zijn dus niet van toepassing op de eindconsumenten.

2. Sluiten van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen de Klant en vetplace zal pas effectief zijn bij de ontvangst van het formele akkoord van de Klant over het document met het voorstel van een overeenkomst dat door vetplace wordt bezorgd. Het akkoord van de Klant zal uitsluitend worden verkregen door ontvangst van het document met het voorstel van een overeenkomst dat door de Klant is ondertekend en waarop de datum van het akkoord wordt vermeld. Alle bijlagen bij de overeenkomst, alle verklaringen en individuele instructies over de overeenkomst, alle wijzigingen die aan de overeenkomst worden aangebracht, moeten schriftelijk gebeuren. vetplace beschouwt een e-mail als een geldig schriftelijk document. Het akkoord verklaren via e-mail zonder handtekening wordt ook als een akkoord aanzien.

3. Beschrijving van de diensten

3.1 Onderhavige overeenkomst legt vetplace de publicatie van de producten en de uitvoering van de diensten op zoals tussen de Klant en vetplace in onderhavige overeenkomst afgesproken en gepubliceerd op de website van vetplace: vetplace.be – (“Elementen van dienstverlening”) in naleving van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. In onze Aanvullende Verkoopvoorwaarden worden eveneens de verleende diensten beschreven. Deze beschrijving is eveneens van toepassing.

3.2. Door de voorgestelde overeenkomst te aanvaarden, machtigt de Klant vetplace om de gegevens die hij heeft verschaft om diverse enquêtes en statistische analyses te doen, te gebruiken. Niettemin gebeurt elke publicatie van de resultaten van deze enquêtes en analyses anoniem.

3.3 Geen enkel concurrentiebeding, in gelijk welke vorm, zal kunnen worden aanvaard.

4. Vergoeding

4.1 Alle informatie over de betaling van de diensten die door vetplace aan de Klant worden verleend, is opgenomen in het tarief dat aan de Klant wordt bezorgd. Het tarief dat van toepassing is voor de diensten is datgene dat op de datum van het aanbod geldt en door vetplace aan de klant is bezorgd. Andere diensten dan deze die in het tarief van vetplace zijn opgenomen, zijn het voorwerp van individuele overeenkomsten tussen vetplace en de Klant.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De vergoeding zoals deze wordt beschreven in artikel 4 van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden bevat alle bijkomende kosten die, in hoofde van vetplace worden gemaakt wegens het verlenen van haar diensten aan de Klant. Deze bijkomende kosten bevatten het verzenden van e-mails, de kosten voor fotokopieën en post, de overdracht van gegevens en de telefoongesprekken die over het algemeen door vetplace worden gemaakt bij het verlenen van haar diensten. Zijn daarentegen niet bij deze bijkomende kosten inbegrepen: alle kosten die door vetplace worden gemaakt voor taken inzake wijziging, correctie en controle van gegevens indien deze interventies voortvloeien uit fouten die voorkomen in de gegevens die door de Klant aan vetplace zijn overgemaakt. Wanneer het bedrag van de bijkomende kosten voor de Klant hoger ligt dan de gemiddelde kosten die voor individuele bestellingen worden gemaakt, zal vetplace de Klant hiervan op de hoogte brengen. Op voorwaarde dat de Klant daartoe zijn akkoord heeft gegeven, zal hij vetplace deze gemaakte bijkomende kosten moeten betalen.

5.2 In verband met de essentiële elementen van de dienst die door vetplace aan de Klant wordt verleend, laat vetplace de correctie toe van de elementen die werden gepubliceerd terwijl ze een fout bevatten. Indien deze fout niet is toe te schrijven aan een onachtzaamheid van de Klant, is de eerste correctie van de fout gratis. vetplace kan de Klant daarentegen elke latere correctie aanrekenen met verwijzing naar het tarief dat geldt op de datum waarop de aanvraag voor een correctie zal worden ingediend. Indien vetplace bij een correctie een fout begaat, zal de veroorzaakte bijkomende correctie gratis zijn.

5.3 vetplace stuurt de Klant de factuur, hetzij op de datum van de eerste concretisering van een essentieel element van de aan de Klant verleende dienst, hetzij 10 dagen na de aanvaarding van de overeenkomst door de Klant indien geen enkel essentieel element van de dienst die door vetplace aan de Klant wordt verleend, werd verleend omwille van de Klant. De termijn voor betaling van deze facturen is 10 dagen na de datum van ontvangst van de factuur door de Klant.

Ingeval van niet-betaling of achterstallige betaling factureert vetplace de Klant een intrest die gelijk is aan de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 10%, bovenop de inningskosten met een minimum van €150. Bij ontstentenis van betaling zal vetplace de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk kunnen onderbreken tot op de datum waarop de Klant zijn factuur volledig zal hebben betaald. Ingeval de Klant een retentierecht inroept, is dit beding niet meer van toepassing. Indien vetplace met de Klant een gespreide betaling van de factuur is overeengekomen en de Klant deze niet heeft vereffend binnen een termijn van 30 dagen na de vervaldag, zal het volledige saldo van de factuur onmiddellijk door de Klant verschuldigd zijn.

5.4 Alle prijzen van vetplace zijn exclusief btw die betaalbaar is op de datum van de factuur.

5.5 De betalingen dienen te geschieden via elektronisch weg via een ‘payment provider’ (bvb. Mollie). Hierbij kan gekozen worden uit verschillende betaalmiddelen zoals kredietkaart, bancontact, … . Elke Klant heeft in zijn Account de mogelijkheid de betaling via elektronische weg te voldoen. Enkel bij uitzondering en mits uitdrukkelijk akkoord van vetplace kan de Klant via bankoverschrijving betalen.

6. Samenwerkingsbasis

6.1 De algemene filosofie van vetplace is het voortdurend verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de antwoorden op de werkaanbiedingen die door de Klant “online” worden gezet. Zo gaat vetplace de verbintenis aan continu te werken aan de kwaliteit en de precisie van de tools die zij de Klant ter beschikking stelt om hem bij te staan in zijn zoektocht naar de optimale kandidaat voor de invulling van een functie. Deze filosofie kan met name de invoering van alle types van partnerships met mediabedrijven, zowel offline als on line, bevatten. Door de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden machtigt de Klant vetplace om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, het geheel of een gedeelte van de essentiële elementen van de door vetplace verleende dienst te publiceren. Dit zowel op online als off line media, gedrukte media of audiovisuele media. vetplace gaat de verbintenis aan bijzonder ontoegeeflijk te zijn aangaande de kwaliteit en het beeld dat door al haar mediapartners wordt voortgebracht.

6.2 Het geheel van de rechten die door onderhavige overeenkomst aan de Klant worden verleend, is geenszins overdraagbaar aan derden. Een overdracht van overeenkomst is enkel mogelijk mits de uitdrukkelijke toelating van vetplace.

6.3 Vanaf het ogenblik waarop de Klant zijn akkoord over onderhavige overeenkomst heeft gegeven, machtigt hij vetplace eveneens om hem, per post of elektronische briefwisseling, alle types van enquêtes, verslagen, rapporten en commerciële mededelingen te bezorgen die bijdragen tot de permanente inspanning van vetplace om haar kwaliteitsnormen te verbeteren.

6.4 vetplace behoudt het recht om de uitvoering van een door de Klant geplaatste bestelling te weigeren of elk gepubliceerd essentieel element van de aan de Klant verleende dienst eenzijdig te schrappen wanneer dit een inbreuk zou zijn op de wet of op elk officieel reglement of indien deze bestelling of dit essentiële element de rechten van derden of de zeden zou kunnen schaden. (“Onwettelijke inhoud”). Dezelfde regel is van toepassing ingeval een essentieel element van de aan de Klant verleende dienst een of meer links zou bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden naar pagina’s met onwettelijke inhoud. Dit zonder verandering van de verplichting voor de Klant om de desbetreffende dienst te betalen. vetplace is enkel verplicht de onwettelijke inhoud te schrappen wanneer dit een inbreuk op de wet is of op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. De Klant gaat de verbintenis aan, door de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, vetplace op het eerste verzoek te vergoeden en te dekken, in geval van betaling van boeten en gerechtskosten ingevolge de publicatie van onwettelijke inhoud of in geval van schending van de wet.

6.5 vetplace wijst elke aansprakelijkheid af aangaande het geheel van de van de Klant en de kandidaten ontvangen gegevens, de tekst van de werkaanbiedingen of de media die nodig zijn voor de overeenstemmende opslag. In het bijzonder is vetplace niet verplicht deze elementen te bewaren of aan de Klant terug te geven.

6.6 vetplace mag agenten afvaardigen.

6.7 Enkel de Klant is verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op de goede configuratie en de goede werking van zijn technologische infrastructuur en vooral de informatica-infrastructuur. Hij zal de meest performante instrumenten en methoden van de markt gebruiken om te waarborgen dat zijn infrastructuur niet de bron of het doel van allerhande anomalieën of storingen van de door vetplace aangeboden internetservice kan zijn noch op welke manier dan ook de goede werking van het onderling gekoppelde net kan verstoren.

6.8 De Klant moet vetplace waarborgen dat de inhoud die hij op internet publiceert of die hij aan vetplace verschaft met het oog op de publicatie, geen enkel element bevat dat het voorwerp van aan derden toebehorende rechten zou kunnen zijn. Door de toepassing van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gaat de Klant de verbintenis aan vetplace op het eerste verzoek te vergoeden en te dekken voor elke schade die vetplace heeft opgelopen ingevolge een inbreuk vanwege de Klant op deze regel.

7. Rechten inzake intellectuele eigendom

7.1 De overeenkomsten die tussen de Klant en vetplace worden aangegaan, dragen geen enkel recht inzake (intellectuele) eigendom, geen enkele licentie en geen enkel gebruiksrecht van vetplace aan de Klant over. Alle rechten van vetplace (die met name, zonder dat deze lijst volledig is, de rechten inzake het logo, de auteursrechten, de bijzondere rechten aangaande de gegevens en de titels, de merkrechten, de rechten voor databanken alsook alle commerciële rechten bevatten) blijven eigendom van vetplace zonder enige mogelijke beperking.

7.2 De volledige inhoud en alle types van documenten die via vetplace worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan de rechten inzake intellectuele eigendom van vetplace (merkrechten, auteursrechten, rechten voor databanken en bijzondere rechten aangaande de gegevens). Zijn evenwel niet aan deze rechten inzake intellectuele eigendom van vetplace onderworpen, de geïndividualiseerde elementen van de inhoud die door de Klant werden gecreëerd indien deze reeds zijn onderworpen aan de rechten inzake intellectuele eigendom van de Klant en indien vetplace niet tussenbeide is gekomen voor enige wijziging of herziening van deze elementen.

7.3 Op het ogenblik waarop de Klant de overeenkomst die hem door vetplace wordt voorgesteld voor de terbeschikkingstelling van online publicatieruimte voor zijn werkaanbiedingen aanvaardt, erkent de Klant tegelijk dat vetplace de producent is van de databank die door deze werkaanbiedingen wordt aangemaakt en dat vetplace alle rechten bezit van de databanken van de werkaanbiedingen van de Klant die door vetplace worden gepubliceerd.

7.4 De Klant is alleen verantwoordelijk voor het waarborgen van het feit dat de inhoud die hij vetplace voorlegt voor publicatie in haar databank van werkaanbiedingen in overeenstemming is met alle wetten aangaande de pers, de regels betreffende het recht van de concurrentie en elke andere vorm van regels die terzake van toepassing zijn.

7.5 Door de aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden verleent de Klant vetplace een licentie voor het gebruik, de mededeling aan derden en de reproductie van de inhoud, de gegevens, het merk en de naam van het merk, het logo en andere tekens van de Klant met het oog op de levering van de essentiële elementen van de dienst die door vetplace voor de Klant krachtens de overeenkomst wordt verleend. Wanneer hij de bestelling plaatst, waarborgt de Klant bij dezelfde gelegenheid dat hij, door welk middel ook, alle nodige gebruiksrechten, auteursrechten en vereiste bijgaande auteursrechten heeft verworven om vetplace in staat te stellen al deze essentiële elementen van de door vetplace aan de Klant verleende dienst toe te passen. Dit geldt inclusief, maar us niet beperkt tot de publicatie van de inhoud en alle gegevens van de Klant op internet.

8. Waarborg

8.1 vetplace gaat de verbintenis aan al haar middelen en haar maximale capaciteiten in te zetten om de essentiële elementen van de door vetplace aan de Klant verleende dienst te concretiseren zoals deze worden voorgesteld in de specifieke documentatie.

8.2
De Klant gaat de verbintenis aan om aan vetplace alle documenten en elk essentieel element van de inhoud die nodig zijn voor de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van onderhavige overeenkomst, over te maken. Specifiek behelst dit de levering van de teksten van de te publiceren werkaanbiedingen alsook alle elementen aangaande de lay-out van deze werkaanbiedingen in digitaal formaat. Dit behelst eveneens de verplichting van de Klant om vetplace onverwijld te verwittigen indien een van de essentiële elementen van de door vetplace voor de Klant verleende dienst verouderd is. Bovendien moet de Klant zich schikken naar de verplichting om samen te werken, zoals dit wordt beschreven in de Bijkomende Verkoopvoorwaarden in dat verband of, eventueel, in de beschrijvingen van de essentiële elementen van de door vetplace voor de Klant verleende dienst. Indien vetplace vaststelt dat de Klant deze verplichting niet nakomt wanneer dat vereist is, zal de uitvoeringsperiode van vetplace in die zin worden verlengd. Deze maatregel zal niet van toepassing zijn wanneer het vetplace is die verantwoordelijk is voor de uitvoeringsvertraging.

9. Verantwoordelijkheid

9.1 Onder voorbehoud van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikels 9.2, 9.3, 9.4 en 9.5 van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, blijft de volledige verantwoordelijkheid van vetplace beperkt tot de limieten die door de geldende wet zijn vastgelegd en tot de rechtstreekse verliezen (met uitzondering van alle onrechtstreekse, bijzondere, bijkomende of straffende schadevergoedingen, schadevergoedingen wegens verlies van inkomsten of opbrengsten, wegens verlies van commerciële informatie, voor de onderbreking van exploitatie of voor schending van de persoonlijke levenssfeer) ten belope van onderstaande bedragen:
9.1.a Indien schade wordt veroorzaakt ingevolge een vertraging in de uitvoering van diensten vanwege vetplace: 0,5% van de prijs van het essentiële element van de door vetplace voor de betrokken Klant verleende dienst per “volledige” week (7 dagen) vertraging in de uitvoering van de dienst, met een maximumplafond vastgelegd op 5% van de prijs van de overeenkomst voor het essentiële element van de betrokken dienst van vetplace
9.1.b Indien wegens een heel andere oorzaak schade wordt veroorzaakt, wordt dit bedrag begrensd tot maximum 5% van de prijs van de overeenkomst.

9.2 vetplace wijst elke verantwoordelijkheid af aangaande onderstaande elementen:
9.2.a de precisie en de overeenstemming met de realiteit van de door vetplace op verzoek van de Klant gepubliceerde gegevens. vetplace zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de informatie en verklaringen in deze gegevens.
9.2.b De uitvoeringen door derden waarmee de Klant een akkoord is aangegaan voor de uitvoering van de verplichtingen die zijn opgenomen in onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.
9.2.c De gevallen van overmacht. Deze worden beschreven in artikel 10.1 van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.
9.2.d Aantal, kwaliteit en minimale nauwkeurigheid van de profielen van de kandidaten die beantwoorden aan de werkaanbiedingen die door de Klant online zijn geplaatst.
9.2.e Elke investering die door de Klant, op welke manier ook, wordt gedaan in verband met onderhavige overeenkomst en is gebaseerd op gelijk welke prognose van een minimumaantal kandidaturen dat wordt ontvangen ingevolge de publicatie van werkaanbiedingen via vetplace.

9.3 Ingeval het contractueel gewaarborgde gebruik van een van de essentiële elementen van de door vetplace voor de Klant verleende dienst wordt beperkt door rechten die aan derden toebehoren, kan vetplace, op haar kosten, ofwel de nodige akkoorden bekomen om dit essentiële element van de dienst van vetplace te gebruiken in overeenstemming met de rechten van derden, ofwel het essentiële element van de dienst van vetplace wijzigen om deze beperking te vermijden. Alle maatregelen die door vetplace daartoe worden genomen, mogen geenszins tot gevolg hebben dat de functionaliteiten voor de Klant van dit essentiële element van de dienst van vetplace op onredelijke wijze worden verstoord. Ingeval de Klant, op welke manier ook, kennisneemt van beschermingsrechten van derden die de concretisering van een essentieel element van de dienst vetplace kunnen beïnvloeden, moet de Klant vetplace hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen.

9.4 De maximumtermijn voor overlegging door de Klant van een aanvraag voor schadevergoeding aan vetplace bedraagt een jaar vanaf de datum waarop de Klant kennis heeft genomen of had moeten nemen van de desbetreffende tekortkoming.

9.5 Alle vrijstellingen en beperkingen van de verantwoordelijkheid aangaande schadevergoeding voorzien in artikel 9 zijn van toepassing, los van het feit dat de verantwoordelijkheid van vetplace al dan niet is gebaseerd op een inbreuk op de overeenkomst, een misdrijf (inclusief daden van onachtzaamheid), de strikte verantwoordelijkheid of wegens het product, op een verbreking van de waarborg, op verborgen gebreken of op alle andere types van wettelijke verplichtingen. En dit zelfs ingeval (i) vetplace de mogelijkheid van dergelijke schade redelijkerwijze had kunnen voorzien, (ii) vetplace werd geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of (iii) indien de schadevergoeding het gevolg is van een ernstige fout vanwege vetplace.

10. Overmacht

10.1 In geval van “Overmacht” – gemeenschappelijke benaming die, in dit document, de gevallen van niet-voorspelbare gebeurtenissen met een ernstige impact op de economische omstandigheden van een overeenkomst tussen de Klant en vetplace bevat, alsook de gevallen van overmacht in ruime zin – kan vetplace de overeenkomst in die zin en te goeder trouw aanpassen (verlenging van de uitvoeringsperiode van een overeenkomst, bijvoorbeeld, voor een looptijd die gelijk is aan deze van de gebeurtenis die tot het geval van overmacht heeft geleid) ofwel de overeenkomst eventueel met onmiddellijke ingang verbreken.
Onder de gevallen van overmacht citeren we, zonder dat deze lijst volledig is, natuurrampen, oorlogen, brand, daden van terrorisme en elke andere gebeurtenis die schadelijke gevolgen kan hebben op de infrastructuur die door vetplace wordt gebruikt om de essentiële elementen van de dienst van vetplace aan de Klant te concretiseren. We citeren eveneens defecten aan servers en andere computer- en communicatiestructuren die in hoofde van vetplace oncontroleerbaar zouden zijn ofwel zouden worden veroorzaakt door een ontoereikendheid of onderbrekingen van de gebruikte netten of door gelijk welk defect van hardware, software of telecommunicatie van de Klant.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 vetplace waarborgt de Klant dat alle informatie en alle documenten die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst werden bezorgd en als vertrouwelijk werden bestempeld, strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. Deze vertrouwelijkheid zal eveneens na de geldigheidsdatum van onderhavige overeenkomst worden gewaarborgd.

11.2 De aanvaarding van onderhavige overeenkomst verbindt elke partij, de Klant en vetplace, eveneens tot de naleving van alle wetten die gelden tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aangaande de bescherming van de gegevens en het respect van de persoonlijke levenssfeer.

11.3 In naleving van de wetten op de bescherming van de gegevens door onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt de Klant geïnformeerd over het feit dat de gegevens door vetplace zullen worden bewaard in exploiteerbare elektronische vorm, ongeacht de gebruikte technologie en dat vetplace deze gegevens enkel zal gebruiken met het oog op de doelstellingen van onderhavige overeenkomst.

11.4 In alle omstandigheden zal de Klant blijk geven van de grootste ijver en waakzaamheid. Hij zal eveneens alle voorzorgen moeten nemen die nodig zijn bij de verwerking, manipulatie en overdracht van identificatoren, wachtwoorden, gebruikersnamen, aliassen en elk ander veiligheidssysteem dat wordt gebruikt om de vertrouwelijkheid van de diensten van vetplace te waarborgen. De Klant zal onverwijld alle maatregelen moeten nemen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid van de gegevens, het correcte gebruik en de veiligheid ervan te waarborgen en elke rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht aan niet door vetplace erkende derden te vermijden. Dit houdt dus ook in dat het voor de Klant verboden is om zijn toegangsrechten (gebruikersnaam, wachtwoord) tot de omgeving van vetplace aan te wenden met de bedoeling niet erkende derden gebruik te laten maken van alle of een deel van de in de databanken van vetplace opgenomen informatie, zelfs niet om de werking van de tool te demonstreren. De Klant zal verantwoordelijk zijn in geval van gebruik door niet-erkende derden van zijn wachtwoorden of gebruikersnamen in het systeem van vetplace. Dit is in alle omstandigheden van toepassing, met uitzondering van de gevallen waarin de Klant het bewijs levert van het feit dat het bekomen door derden van deze gebruikersnamen en wachtwoorden niet te wijten is aan zijn eigen interventie of indien de Klant bewijst dat de oorzaak, zelfs onrechtstreeks, van dit onterecht bekomen niet zijn verantwoordelijkheid is. De Klant is verplicht vetplace onmiddellijk op de hoogte te brengen indien blijkt dat gelijk welke niet door vetplace erkende derde een van zijn veiligheidselementen gebruikt of ingeval deze veiligheidselementen onrechtmatig zouden kunnen worden gebruikt of worden gebruikt. In geval van schending door de Klant van zijn materiële verplichtingen die door onderhavige overeenkomst worden opgelegd en ongeacht welke deze zijn, inclusief, maar zonder dat dit volledig is, de verplichtingen die worden opgelegd krachtens onderhavig artikel, heeft vetplace het recht om de uitvoering van haar verplichtingen en het verlenen van haar diensten onmiddellijk te onderbreken, zonder enige vorm van opzegging en zonder dat de Klant bij dezelfde gelegenheid wordt bevrijd van al zijn betalingsverplichtingen jegens vetplace. vetplace behoudt zich tevens het recht voor om een rechtsgeding in te spannen wanneer het dat nodig zou achten, waaronder elke eis tot schadevergoeding, wanneer de Klant zijn verplichtingen niet naleeft die hem door deze overeenkomst worden opgelegd, met inbegrip van de verplichtingen die op grond van dit artikel inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens worden opgelegd.

12. Vervaldag

12.1 Onderhavige overeenkomst tussen de Klant en vetplace gaat in vanaf de datum waarop vetplace een al dan niet geautomatiseerde bestelling van de Klant ontvangt. De termijn van de overeenkomst tussen de Klant en vetplace gaat in op de dag van de levering door vetplace aan de Klant van het eerste essentiële element van de dienst van vetplace. Indien de contractduur niet uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen vetplace en de Klant, wordt dit contract geacht gesloten te zijn voor een duur van 12 maanden na levering door vetplace aan de Klant van het eerste element dat deel uitmaakt van de vetplace service. Ingeval de verantwoordelijkheid voor de vertraging van de levering van het eerste essentiële element van de dienst van vetplace bij de Klant ligt, zal de overeenkomst 14 dagen na ontvangst door vetplace van de overeenkomst in werking treden. De overeenkomst zal op de tussen de Klant en vetplace overeengekomen vervaldag automatisch vervallen, met uitzondering van de gevallen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien in het vervolg op deze algemene Verkoopvoorwaarden waar de Bijkomende Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk in andere maatregelen voorzien.

12.2

Voor de essentiële elementen van de door vetplace aan de Klant geleverde dienst, kan elke bestelling van de Klant enkel tijdens de contractueel overeengekomen periode worden aanvaard. Bijgevolg zal de Klant zijn recht om essentiële elementen van de dienst van vetplace te bestellen, enkel behouden tot aan de contractuele vervaldag, zelfs indien hij op die datum nog niet alle essentiële elementen van de dienst vetplace die hij heeft verworven, online heeft geplaatst.

13. Varia

13.1 Onderhavige overeenkomst is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. De enige bevoegde instanties in geval van conflicten aangaande deze overeenkomst zijn de rechtbanken en hoven van de stad Antwerpen.

13.2 Zodoende zullen alle wettelijke relaties tussen de Klant en vetplace als plaats van uitvoering Antwerpen hebben.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt over onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden kan u ons contacteren of schrijven naar: vetplace – Chilli Willi BV, Oudeleeuwenrui 39/v2, 2000 Antwerpen of info@vetplace.be

Bijkomende verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen

1. Beschrijving van de Diensten

1.1 vetplace zet de werkaanbiedingen voor rekening van de Klant op internet, zoals bepaald in artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

1.2 vetplace behoudt zich het recht voor de werkaanbiedingen via andere mediakanalen te publiceren, zowel op papier als via elektronica of deze aan andere entiteiten over te maken met het oog op bijkomende publicaties.
Daarom heeft vetplace in dezelfde optiek het recht de op haar site aanwezige werkaanbiedingen geheel of gedeeltelijk en zonder het voorafgaande akkoord van de Klant op (een) partnersite(s) onder te brengen.
Voor dergelijke dienst worden de Klant geen bijkomende kosten aangerekend. De naam van de partnervennootschappen is toegankelijk op de site vetplace.be.

1.3 De beschrijving van bovenstaande diensten is volledig.

2. Duur van de Publicatie

2.1 Elke werkaanbieding die door vetplace online wordt gezet, blijft gedurende minstende 30 dagen op haar internetsite aanwezig, tenzij een ander akkoord tussen vetplace en de Klant werd aangegaan.

3. Werkaanbiedingen in elektronische vorm

3.1 De door vetplace aangeboden dienst bestaat in het online zetten van werkaanbiedingen in elektronische vorm op de internetsite vetplace.be. vetplace zal de Klant enkel de antwoorden doorsturen die zelf ook in elektronische vorm via de site vetplace.be werden ingevoerd.

De gegevens zullen onbewerkt aan de Klant worden overgemaakt en vetplace is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De gegevens worden ofwel doorgestuurd naar een emailadres van de Klant ofwel naar zijn persoonlijke rekening vetplace.

Elke werkaanbieding met een duidelijk illegaal karakter (zoals voorgesteld in artikel 6.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden) zal door vetplace op eigen initiatief kunnen worden verwijderd.

De lokale wetten, evenals de reglementen aangaande de bescherming van de gegevens zullen door de Klant moeten worden nageleefd. Elke eis vanwege derden ingevolge een schending door de Klant van onderhavig artikel 3.1 lid 2 zal voor de Klant leiden tot de verplichting om aan vetplace op het eerste verzoek een schadevergoeding te storten.

Indien hij dit wenst, kan de Klant een werkaanbieding die hij heeft gekocht naar eigen goeddunken wijzigen en corrigeren zolang deze niet online is gezet. Wanneer de werkaanbieding eenmaal online staat, zal de Klant deze niet meer kunnen wijzigen of corrigeren. En dit gedurende de periode dat deze werkaanbieding online staat, namelijk minstens 30 dagen of anders overeengekomen.

4. Varia

4.1 Door de aanvaarding van onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden wordt de Klant geïnformeerd over en erkent hij de onmogelijkheid voor vetplace om het niet-toegelaten online plaatsen van werkaanbiedingen door derden perfect te controleren. De Klant geeft bijgevolg toe dat vetplace in geen geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor dergelijke niet-toegelaten publicaties door derden. Vetplace gaat evenwel de verbintenis aan alles in het werk te stellen, binnen de technische en wettelijke limieten, om niet-toegelaten publicaties te vermijden.

4.2 Door de aanvaarding van onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden draagt de Klant aan vetplace alle eigendomsrechten over de databanken over. Deze bestaan uit alle werkaanbiedingen die voor publicatie aan vetplace zijn toevertrouwd. De Klant erkent dat vetplace de enige producent is van de databank die bestaat uit de werkaanbiedingen die aan vetplace met het oog op publicatie zijn gegeven. vetplace wordt door de Klant eveneens erkend als de enige houder van een recht op de databank met de lijst van de aan vetplace voor publicatie toevertrouwde jobs.

4.3 Geen enkele tariefvermindering ten opzichte van het officiële tarief van vetplace heeft waarde indien zij niet expliciet door vetplace voor de specifieke Klant tegen de specifieke voorwaarden is voorgesteld en goedgekeurd. Bijgevolg zal geen enkele vermindering van de officiële prijs geldig zijn voor een Klant die een derde belast om in zijn naam op te treden.

4.4 Voor het principe van “Reselling” (overdracht) van een overeenkomst van werkaanbiedingen door een Klant aan een derde zal verplicht een voorafgaand akkoord van vetplace nodig zijn. Dit akkoord zal de vorm van een overeenkomst aannemen ter vervanging van het vorige, tussen vetplace en de Klant aan wie de overeenkomst werd overgedragen.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt over bijgaande Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen, kan u ons contacteren of schrijven naar vetplace – Chilli Willi BV, Oudeleeuwenrui 39/v2, 2000 Antwerpen of info@vetplace.be

Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Databank CV

Onderhavige Bijzondere Verkoopvoorwaarden voor de Databank CV zijn als bijlage van toepassing en primeren in geval van twijfel op de Bijzondere Verkoopvoorwaarden.

1. Beschrijving van de Diensten

1.1 vetplace stelt aan de Klant een dienst voor inzake het zoeken naar profielen van werkzoekenden (“Kandidaten”) in haar “Databank CV”. Indien de Kandidaat zijn akkoord heeft gegeven, kan de Klant hem contacteren zodra hij zijn CV in de databank heeft geïsoleerd via het elektronische systeem van vetplace.

1.2 De toegang van de Klant tot de databank van vetplace is strikt persoonlijk. Het is de Klant strikt verboden derden toegang tot de databank van vetplace te verlenen. De overdracht aan derden door de Klant van cv’s afkomstig van de Databank van vetplace is eveneens verboden. Bovendien mag de Klant in geen geval een link (in welke vorm dan ook) leggen tussen zijn eigen website en de Databank van vetplace. In geval van niet-naleving van deze bepaling behoudt vetplace zich het recht voor zo snel mogelijk en zonder voorafgaand bericht een rechtsvordering in te leiden.

1.3 vetplace biedt de Klant het recht om alle interne functionaliteiten van vetplace inzake beheer van de cv’s te gebruiken. Deze diensten inzake beheer van de cv’s bevatten de bewaring van de gegevens voor de Klant niet. vetplace behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik en zonder voorafgaand bericht de gegevens uit het systeem voor beheer van de cv’s te verwijderen. Om haar Kandidaten de naleving van de bescherming van de gegevens en de persoonlijke levenssfeer te verzekeren, verwijdert vetplace automatisch elk spoor van een cv zodra een Kandidaat dit uit de Databank cv’s van vetplace wil verwijderen.

1.4 De Klant is gerechtigd om – als onderdeel van de tools voor het beheren van cv’s – ook commentaar betreffende een specifieke kandidaat in het CV-beheersysteem op te slaan. De Klant definieert evenwel de inhoud van ieder commentaar dat aan een kandidaat wordt toegevoegd, waarbij de Klant de middelen en oogmerken van de inhoud van een dergelijk commentaar bepaalt. Dienovereenkomstig treden de Klant en vetplace krachtens art. 26 GDPR op als gezamenlijke beheerders met betrekking tot dergelijke commentaren. Op deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is paragraaf 3 hierbeneden van toepassing.

1.5 Geen enkel gegeven over een Kandidaat kan door de Klant in zijn eigen systeem worden bewaard.

1.6 Om zijn eigendomsrechten te vrijwaren en de vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens die door de kandidaten worden ingevoerd in de cv-bank, behoudt vetplace zich het recht voor om eender welk automatisch of concreet mechanisme in te voeren dat aanleiding kan geven tot een tijdelijke beperking van de toegangsrechten van de klant die op grond van deze overeenkomst worden verkregen. Deze toegangsbeperking kan eenzijdig door vetplace worden ingevoerd wanneer er ernstige aanwijzingen zijn die misbruik of kwaadwillig gebruik van de cv-bank van vetplace doen vermoeden. Zonder dat dit eender welk beperkend karakter heeft, vermelden wij onder meer het gebruik van specifieke software, of andere gelijkaardige technieken, met de bedoeling de cv-bank van vetplace te kopiëren (ongeacht de vorm) bij de Klant. De eventuele beperking van de toegangsrechten zal zo snel mogelijk aan de Klant worden meegedeeld en vetplace zal de redenen van deze blokkering met hem onderzoeken, evenals de beste manier om te vermijden dat dit zich in de toekomst herhaalt.

2. Verplichtingen van de Klant

2.1 De Klant gaat de verbintenis aan de goede zeden en alle rechtsregels en de rechten van derden te respecteren. Artikel 6.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden is eveneens van toepassing.

2.2 De Klant mag in geen geval aan derden persoonlijke gegevens van de Kandidaten die in de Databank van vetplace zijn opgenomen, meedelen of op welke manier dan ook overdragen. De Klant gaat eveneens de verbintenis aan de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren alsook alle rechtsregels die van toepassing zijn aangaande de bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer. Wanneer een Kandidaat bij vetplace een aanvraag indient om in het systeem van vetplace de hem betreffende gegevens te schrappen en vetplace de Klant hiervan op de hoogte brengt, is laatstgenoemde verplicht alle gegevens over deze Kandidaat waarover hij beschikt, te schrappen. En dit ongeacht of deze informatie rechtstreeks is opgeslagen in het systeem van vetplace dan wel wordt bewaard door de Klant in zijn eigen systeem, op papier of elektronisch.

2.3 In geval van verlies, schadevergoeding, onkosten, klachten of elke andere uitgave die door de Klant zou zijn veroorzaakt, moet de Klant vetplace dekken en vergoeden. Onderhavige bepaling is van toepassing behalve wanneer vetplace verantwoordelijk is voor deze uitgaven.

2.4 De Kandidaten zijn verantwoordelijk voor de manier waarop ze hun profiel dat in het systeem van vetplace wordt opgeslagen, invullen. vetplace kan de pertinentie, waarachtigheid, juistheid, beschikbaarheid en volledigheid van de gegevens die door de Kandidaat in het systeem van vetplace zijn ingevoerd, dus niet waarborgen. vetplace geeft evenmin waarborgen aangaande de antwoorden.

2.5 De informatie over de Kandidaten is strikt vertrouwelijk. Ze kan enkel door de Klant worden bewaard en gebruikt in naleving van de geldende wetten aangaande de bescherming van de gegevens. De Klant kan een Kandidaat in geen geval contacteren met een andere bedoeling dan het rechtstreeks zoeken van een profiel voor een vacante betrekking waarvan hij op de hoogte is. In geval van inbreuk op onderhavige bepaling behoudt vetplace zich het recht voor de toegang van de Klant tot zijn rekening vetplace tijdelijk of definitief te schrappen en hem de toegang tot de informatie over de Kandidaten te ontzeggen.

2.6 De Klant mag een kandidaat per vacante betrekking slechts eenmaal contacteren.

2.7 Door zijn aanvaarding van onderhavige Verkoopvoorwaarden wordt de Klant geïnformeerd over het feit dat bijzondere voorwaarden van toepassing zijn voor alles aangaande de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie. Over het algemeen vereisen dergelijke overdrachten van gegevens het voorafgaande akkoord van de Kandidaat, zelfs indien de overdracht gebeurt binnen eenzelfde economische groep.

3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Onderhavige paragraaf 3 legt de respectieve verantwoordelijkheden van de Klant en vetplace inzake de naleving van de verplichtingen conform GDPR krachtens art. 26 GDPR vast.

3.1 Oogmerken van de verwerking

De Klant zal persoonlijke gegevens in de context van paragraaf 1.4 (de commentaren) ten behoeve van sourcing, beoordeling en beheer van sollicitaties, in casu het op verzoek van de betrokken persoon nemen van stappen voorafgaand aan het sluiten van aan (arbeids)overeenkomst (art. 6 par. 1 zin 1 letter. b GDPR). vetplace zal dergelijke commentaren verwerken ten behoeve van de nakoming van de contractuele verbintenis met de kandidaten (art. 6 par. 1 zin 1 letter. b GDPR).

3.2 Algemene verplichtingen van partijen (art. 26 par. 1 zin 2 GDPR)

Vetplace levert de elektronische infrastructuur voor het sollicitatieproces. Vetplace is verantwoordelijk voor de functies en alle relevante gegevensverwerking in de context daarvan.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de commentaarfunctionaliteit en alle relevante gegevensverwerking in de context daarvan.

Elk der partijen zal de eigen gegevensverwerkingsactiviteiten uitvoeren naar eigen goeddunken. Als algemene regel geldt dat geen der partijen geautoriseerd is om andere partijen aanwijzingen te geven met betrekking tot hun gegevensverwerkingsactiviteiten. Elk der partijen is er derhalve voor verantwoordelijk dat de eigen gegevensverwerkingsactiviteiten in overeenstemming zijn met de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Dat gezegd zijnde zal elk der partijen de persoonlijke gegevens binnen de context van de gezamenlijke verantwoordelijkheid uitsluitend in die mate gebruiken, welke ook anderszins is toegestaan op grond van de geldende wet.

3.3 Rechten van betrokken personen

3.3.1 Te verstrekken informatie (art. 13, 14 GDPR)

Partijen erkennen dat aan de betrokkenen informatie dient te worden verschaft omtrent de gegevensverwerking conform art. 13, 14 GDPR.

Partijen komen overeen dat het tot de verantwoordelijkheid van elk er partijen behoort, de informatie betreffende de eigen gegevensverwerkingsactiviteiten op een gepaste en wettelijke wijze te verstrekken. Partijen zullen elkaar wederzijds met redelijke middelen assisteren.

Partijen komen overeen dat het uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van vetplace behoort om betrokken personen informatie te verschaffen omtrent de essentie van de door partijen aangegane overeenkomst zoals beschreven in onderhavige paragraaf 3 .

3.3.2 Aanwijzing van een contactpunt voor betrokken personen

Partijen wijzen vetplace aan als contactpunt voor betrokken personen. Betrokken personen zijn krachtens de GDPR evenwel gerechtigd tot uitoefening van hun rechten met betrekking tot en tegen elk van beide beheerders (art. 26 subpar. 3 GDPR)

3.3.3 Verdere rechten van betrokken personen

Partijen erkennen dat betrokken personen uiteenlopende rechten kunnen hebben met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens onder de commentaarfunctionaliteit (hierna aangeduid als “verzoeken” of “verzoek”). Meer in het bijzonder kunnen de betrokken personen gerechtigd zijn om toegang te verzoeken tot en een afschrift te verkrijgen van persoonlijke gegevens in beheer bij partijen. Bovendien kunnen betrokken personen waarop een commentaar van toepassing is, eisen dat partijen de gegevens rectificeren, verwijderen of inperken, indien deze onjuist of in strijd met de bepalingen van onderhavige paragraaf 3 dan wel in strijd met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt.

Partijen komen overeen dat het tot de verantwoordelijkheid van vetplace behoort, alle desbetreffende verzoeken van betrokken personen op een gepaste en wettelijke wijze te beantwoorden. Partijen erkennen dat betrokken personen waarop een commentaar van toepassing is hun rechten jegens alle partijen ongewijzigd kunnen uitoefenen. vetplace zal alle noodzakelijke en gepaste stappen nemen om aan een dergelijk verzoek te voldoen, zulks tevens namens de partij aan welke het verzoek was gericht. Niettegenstaande het bovenstaande zijn partijen gerechtigd, desbetreffende verzoeken naar eigen goeddunken te beantwoorden. In alle gevallen zullen partijen elkaar in het geval van verzoeken door betrokken personen wederzijds met redelijke middelen assisteren.

3.3.4 Maatregelen ter voldoening van de rechten van betrokken personen

De betrokken is gerechtigd om vetplace en/of zijn gegevensbeschermingsfunctionaris te allen tijde contacteren op het in de Privacyverklaring van vetplace vermelde adres.

3.3.5 Technische en organisatorische maatregelen

vetplace is verantwoordelijk voor de implementatie van adequate technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van gepaste veiligheid van de persoonlijke gegevens.

3.3.6 Inbreuk op de persoonsgegevens

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van elk der partijen om in geval van een inbreuk op de veiligheid, welke leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernieling, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van, of toegang tot, verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens (“Inbreuk op de persoonsgegevens”), de toezichthoudende gegevensbeschermingsinstantie en – indien van toepassing – de getroffen betrokkenen daarvan in kennis te stellen voor zover vereist op grond van art. 33 en 34 GDPR. Partijen zullen hiertoe naar behoren samenwerken.

3.3.7 Overdracht naar derde landen

Bij gegevensoverdracht naar derde landen garanderen partijen dat gepaste maatregelen ter beveiliging van persoonlijke gegevens zullen worden genomen.

3.4 Schadeloosstelling en aansprakelijkheid

In gevallen waar één van de partijen alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering van verplichtingen krachtens clausule 3.3, is die partij gehouden, de andere partij te verdedigen tegen en te vrijwaren van claims van derden, verliezen dan wel aansprakelijkheden voortvloeiende uit haar schending van de verplichtingen krachtens deze overeenkomst en/of voortvloeiende uit overige schendingen van geldende gegevensbeschermingswetgeving.

Alle rechten van betrokken personen voortvloeiende uit de schending door partijen van de gegevensbeschermingswetgeving, de in onderhavige overeenkomst genoemde verplichtingen daarbij inbegrepen, blijven onverlet en worden niet beperkt door de bepalingen van clausule 3.4.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt over onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Databank CV kan u ons contacteren of schrijven naar: vetplace – Chilli Willi BV, Oudeleeuwenrui 39/v2, 2000 Antwerpen of info@vetplace.be

Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Bestellingen online

Onderhavige Bijkomende Verkoopvoorwaarden over de bestellingen online zijn van toepassing als bijlage en primeren in geval van twijfel op de Algemene Verkoopvoorwaarden alsook op de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen.

1. Beschrijving van de Diensten

1.1 vetplace zet de werkaanbiedingen online op internet voor rekening van de Klant overeenkomstig de bepalingen van sectie 2.1 van de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen.

1.2 Onderhavige beschrijving van de diensten is volledig.

2. Schriftelijke vorm

2.1 In tegenstelling tot de Algemene Verkoopvoorwaarden waarin wordt gestipuleerd dat een schriftelijk document verplicht is, kunnen, in geval van een bestelling online, intentieverklaringen tussen partijen worden gedaan die als effectief en geldig zonder enige formele vereiste worden beschouwd.

3. Betalingstermijnen

3.1 vetplace zal geen enkele agentschapsprovisie toekennen in geval van bestellingen online.

3.2 De Klant moet de diensten die hij aan vetplace heeft besteld, onmiddellijk te betalen mits online betaling. Bij uitzondering en na uitdrukkelijk akkoord van vetplace kan de klant via klassieke bankoverschrijving betalen en dit binnen 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur te vereffenen. De in de artikels 4 en 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden vastgelegde bepalingen zijn in alle andere gevallen van toepassing.

4. Informatieverplichtingen van de Klant

vetplace bevestigt de volgende informatie overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving:

4.1 De dienst Bestelling online wordt geleverd door

Vetplace – Chilli Willi BV,
Oudeleeuwenrui 39/v2
2000 Antwerpen
info@vetplace.be
BTW: BE0718837504

De overeenkomst inzake de bestelling online tussen de Klant en vetplace wordt beschouwd als zijnde aangegaan wanneer onderstaande fasen zijn uitgevoerd:
– Het registratieformulier is ingevuld;
– De Klant neemt kennis van en aanvaardt de Algemene en Bijkomende Verkoopvoorwaarden;
– De Klant klikt op de “Bevestigen” knop in het vetplace systeem;
– De Klant krijgt een email met de bevestiging dat de bestelling werd ontvangen (deze mededeling is geen bevestiging van de bestelling);
– De Klant krijgt een bevestiging van de bestelling van vetplace;

Wanneer de Klant de bevestiging van de bestelling eenmaal heeft ontvangen, wordt de overeenkomst beschouwd als zijnde aangegaan.
Wanneer de overeenkomst is gesloten, kan de Klant zijn werkaanbieding online publiceren.

4.2 De Algemene Verkoopvoorwaarden, de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Werkaanbiedingen en de Bijkomende Verkoopvoorwaarden: Bestelling online vormen de volledige inhoud van de overeenkomst die is aangegaan tussen de Klant en vetplace voor de bestelling van werkaanbiedingen online. Het tarief dat van toepassing is voor de bestelling van werkaanbiedingen online is beschikbaar op de internetsite vetplace.be en wordt gedefinieerd op het ogenblik waarop de overeenkomst voor bestelling van werkaanbiedingen online tussen de Klant en vetplace wordt aangegaan. De wettelijke aspecten aangaande de raadpleging van de site vetplace.be kunnen worden ingekeken in onze documenten “Gebruiksvoorwaarden”.

4.3 Wanneer de bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een eerste email waarin hem wordt gemeld dat zijn bestelling goed werd ontvangen en krijgt hij een login en een paswoord voor toegang tot de Ruimte Aanwervers. Het is via deze ruimte dat de Klant een werkaanbieding kan aanmaken, wijzigen of corrigeren alvorens deze online te plaatsen. vetplace biedt de Klant de middelen om eventuele fouten op te sporen en de inhoud van een werkaanbieding te corrigeren alvorens deze on line te plaatsen. De belangrijkste functionaliteit die de Klant daartoe ter beschikking wordt gesteld, bestaat in de voorafgaande visualisering van de werkaanbieding alvorens deze wordt gepubliceerd, alsook een reeks tools voor wijziging of correctie van de werkaanbiedingen. In de volgende fase ontvangt de Klant een bevestiging van de bestelling waarin hem wordt gemeld dat hij online kan publiceren. Wanneer een werkaanbieding eenmaal online is geplaatst, kan deze niet meer worden gewijzigd.

4.5 De bestellingen van de Klant worden door vetplace bewaard. De Klant zal geen toegang hebben tot zijn bestellingen voor online werkaanbiedingen.

4.6 vetplace gaat de verbintenis aan de normen inzake Bescherming van de gegevens die zijn voorzien door de Belgische wet, haar Gebruiksvoorwaarden alsook de voorwaarden beschreven in haar Privacy beleid.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over onderhavige Bijkomende Gebruiksvoorwaarden: Bestelling online, kan u ons contacteren vetplace – Chilli Willi BV, Oudeleeuwenrui 39/v2, 2000 Antwerpen of info@vetplace.be