Dierenarts KHD (in loondienst / als zelfstandige// Voltijds / deeltijds) __ Vétérinaire Canin (salarié / indépendant // temps plein / temps partiel)

Dierenarts KHD (in loondienst / als zelfstandige// Voltijds / deeltijds)
Honden en katten (90%) / bijzondere dieren (10%)

Voor Vet Emergency – Dienst voor spoeddierenartsen aan huis

📍 Waar ? Meerdere locaties in BELGIË
  Regio Antwerpen  
  Regio Leuven  
  Regio Brussel

🦸🏻🦸‍♀️ Het team bestaat uit verschillende dierenartsen (een 15tal) met zeer uiteenlopende profielen (fulltime dierenartsen & parttime dierenartsen met daarnaast nog een andere activiteit: praktijk, dierentuin, militaire dierenarts, spoeddierenarts voor de Civiele Bescherming, niet-veterinaire activiteiten) en een telefoonsecretariaat

Onze uitrusting :

 • Ambulances,
 • Rugzak met > 40 injecteerbare medicijnen,
 • Materiaal voor zuurstoftoediening,
 • Verzorgingsset met steriele hechtsets voor thuischirurgie (bijtwonden...),
 • Apparaten voor bloedanalyse met onmiddellijk resultaat (lactaat, hematocriet/hemoglobine, creatinine, glycemie, …),
 • Draagbare echografie,
 • Geweer voor tele-anesthesie,
 • etc.

📆  Rooster? Voltijds (≈ 38u week / geen extra diensten) of deeltijds mogelijk. Flexibel schema aangepast aan uw wensen.

✨ Voordelen :

 • Motiverende vergoeding.
 • Een comfortabele levensstijl: minder mentale belasting (geen telefoon opnemen, geen administratieve rompslomp, geen klanten terugbellen, geen zorg verlenen aan gehospitaliseerde patiënten...) en schema aangepast aan uw wensen en noden.
 • Aangename omgeving (kantoor in een oude chocoladefabriek, midden in een park, gedeeld met een textielatelier & creatieve ateliers (BXL) of op het gezellige zuid (ANTW). Yoga lessen. Een gouden team.
 • Permanente opleiding + gepersonaliseerd programma voor jonge afgestudeerden (binnen ongeveer 2 maanden ben je autonoom in 80% van de spoedgevallen).
 • Mogelijkheid om van regio te switchen (Brussel - Antwerpen)

🥰 Waarom bij ons komen werken ?

 • Wil je graag bijleren en je vaardigheden ontwikkelen? Wij geven je toegang tot gepersonaliseerde opleidingen, conferenties, webinars, WhatsApp community van spoeddierenartsen, …
 • Is een dankbare en betekenisvolle job belangrijk voor jou? Fantastisch! Wij doen ons best om de beste thuiszorg te bieden aan dieren in nood en panikerende eigenaars. Jij bent degene die het dier redt of zijn pijn kan verlichten!
 • Heb je ambitie? Mogelijkheid om de ontwikkeling van een regio over te nemen na een opleiding binnen het team in Brussel.
 • Een job op maat: in loondienst/zelfstandig - voltijds/deeltijds (perfect als aanvulling op een diergeneeskundige of andere job of iets anders)

Wanneer beginnen : Zo snel mogelijk
Contract : Vast contract of een contract als zelfstandige

Het profiel dat we zoeken :
Voltijds of halftijds
In loondienst of als zelfstandige
Pas afgestudeerd of ervaren

Vergoeding :
Salaris : loon nader te bespreken volgens gewenst rooster en ervaring
Samenwerking als zelfstandige : retrocessie volgens werk

Contact
mail : vet@vetemergency.be
tel + whatsapp : 0032 4 94989333
https://vetemergency.be/nl/index.php/werving/
Een kleine voorsmaakje van wat we doen (video’s in het Frans)
Demo video’s van VetEmergency
https://vimeo.com/405906126
https://vimeo.com/401810460
https://vetemergency.be/

________________________________________________________________________

Vétérinaire Canin  (salarié / indépendant // Temps plein / temps partiel)

Canine (90%) / NAC (10%)

Pour Vet Emergency - Service d'urgence vétérinaire à domicile

📍 Où ? Plusieurs localisations en BELGIQUE
  Région de Bruxelles
  Region de Liège
  Région de Anvers  
  Région de Leuven

🦸🏻🦸‍♀️L'équipe est composée de plusieurs vétérinaires (>15) aux profils très variés (des vétérinaires super héros urgentistes temps plein & des vétérinaires super héros temps partiel avec une autre activité : cabinet, zoo, vétérinaire militaire, urgentiste pour la sécurité civile, activité non vétérinaire) et d’un secrétariat téléphonique.

Les équipements :

 • Ambulances,
 • Sac urgentistes avec > 40 injectable différents,
 • Matériel d’oxygénothérapie,
 • Trousse de soins avec sets de sutures stériles permettant chirurgie à domicile (plaies de morsure…),
 • Analyseurs sanguins avec résultat immédiat (lactate, hb/ht, créatinine, glycémie …),
 • Echographe ultraportable,
 • Fusil télé-anesthésie, 
 • etc.

📆  Le planning ? Temps plein (≈ 38h semaine / pas d’astreinte supplémentaire) ou temps partiel possible. Planning flexible adapté à vos vies et envies.

✨ Avantages :

 • Rémunération motivante.
 • Qualité de vie : charge mentale allégée ++(pas de téléphone à gérer, pas de lourdeur administrative, pas de clients à rappeler, pas de soins à donner aux hospitalisés …) et planning adapté à vos desiderata. 
 • Cadre agréable (locaux dans une ancienne chocolaterie, au milieu d’un parc, partagé avec une fablab textile & ateliers créatifs). Cours de yoga. Une team en or.
 • Formation continue + programme personnalisé pour les jeunes diplômés (en 2 mois en moyenne vous êtes autonome sur 80% des urgences)
 • Possibilité de switcher de région (Bruxelles - Anvers - Liège)

🥰 Pourquoi nous rejoindre ?
- Wil je graag bijleren en je vaardigheden ontwikkelen? Wij geven je toegang tot gepersonaliseerde opleidingen, conferenties, webinars, WhatsApp community van spoeddierenartsen, …

 • Vous aimez apprendre et développer vos compétences ? Nous vous donnons accès à des formations personnalisées, conférences, webinars, WhatsApp communauté vétérinaire urgentiste,…
 • Avoir un travail gratifiant et qui a du sens est important pour vous ? Parfait !  Nous faisons tout notre possible pour offrir les meilleurs soins à domicile et ainsi aider les animaux en détresse et les propriétaires paniqués. C’est vous qui sauvez l’animal ou l’aidez à soulager ses douleurs! 
 • Vous avez de l'ambition ? Possibilité de prendre en charge développement d’une région après formation au sein de l’équipe de Bruxelles.
 • Un job fait sur mesure pour vous : salariat/indépendant - temps plein/temps partiel (parfait pour compléter un autre job vétérinaire ou non)

Pour débuter : Dès que possible
Contrat : CDI ou Contrat de collaborateur libéral

Le profil recherché :
Temps plein ou partiel
Salarié ou libéral
Récemment diplômé ou expérimenté

La rémunération  :
Salariat : salaire à discuter selon planning souhaité et profil
Collaboration libérale : rétrocession d’honoraires

Contact
mail : vet@vetemergency.be
tel + whatsapp : 0032 4 83 64 27 38
https://vetemergency.be/index.php/recrutement/

Démo vidéo de VetEmergency
https://vimeo.com/405906126
https://vimeo.com/401810460
https://vetemergency.be/

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature via Vetplace.be gevonden hebt.

Gelijkaardige vacatures