COVID-19: extra psychologische hulp voor zelfstandige dierenartsen

De geestelijke gezondheid is een ernstig aandachtspunt dat extra van belang is gedurende deze gezondheids- en financiële crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Onder mensen met een hoog risico op psychische nood of zelfs zelfdoding, vormen de zelfstandigen een belangrijke risicogroep. Vele dierenartsen vallen onder de groep zelfstandigen.

Daarom heeft het Verzekeringscomité van het Riziv, op vraag van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maandag zijn goedkeuring gegeven aan een overeenkomst met een VZW belast met het realiseren van een aanvullend ondersteuningsaanbod specifiek voor zelfstandigen.

8 gratis sessies psychologische zorg voor zelfstandigen

Zelfstandigen met psychische noden zullen binnenkort een beroep kunnen doen op maximaal 8 gratis sessies psychologische zorg bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog.

Zelfstandigen krijgen toegang tot dit aanbod vanuit:

 • een specifieke gratis hulplijn en/of
 • of een alarm dat geactiveerd wordt door
 • “Verkenners” (bijvoorbeeld: curatoren, banken, ondernemingsloketten, sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, sociale secretariaten, zorgverleners, enz.)
 • of klinisch psychologen/orthopedagogen die regelmatig in contact komen met zelfstandigen.
  • Bron: Riziv

   Heb jij als dierenarts nood psychologische hulp, aarzel dan niet om psychologische hulp te zoeken. Op tijd handelen is van noodzakelijk belang. Informeer je bij je huisarts of ziekenfonds.

   Vetplace
   Vacatures in de diergeneeskundige sector

   Vetplace is de nr.1 website voor vacatures in de diergeneeskundige sector in België.